McDonlad’s Nové Zámky

McDonlad’s Nové Zámky

Pre novú prevádzku Mcdonald’s v Nových Zámkoch  sme vytvotili kvalitné a spoľahlivé audio riešenieSystém mal nezávisle ozvučiť reštauráciu, kuchyňu, sklad, terasu, toalety aj zázemie pre zamestnancov. Dôležitou požiadavkou okrem stability bolo aj intuitívne a jednoduché ovládanie pre obsluhu. Po negatívnych skúsenostiach s inými audio systémami sa investor rozhodol zveriť ďalšiu zo svojich prevádzok práve do rúk TOZO Gallery a Loxonu.

Dodávka zahrňovala:

→ Miniserver a Audioserver

→ 7 Stereo extensionov

15 quadral In-Ceiling 7 Speakrov

→ Ipad s držiakom na jednoduché ovládanie

Date: