Projekt

Po dôslednej konzultácii a presne ujasnených požiadavkách klienta nasleduje návrh vhodného produktu prípadne tvorba komplexného projektu. Každý projekt je navrhovaný individuálne a vyžaduje si svôj čas.

Vyhotovený projekt Vám zašleme aj s podrobným komentárom alebo Vás kontaktujeme, aby sme si spoločne prešli všetko potrebné a doladili ho k dokonalosti.

Návrh Loxone systému zvčajne obsahuje kompletnú elektroinštaláciu a návrh rozvádzača. Dopredu tak viete čo a kde bude umiestnené. 

V prípade projektu osvetlenia sa Vám do rúk dostane tzv. kniha svietidiel. Ide o výber svietidel, ktoré by mohli spĺňať vaše predstavy a ich technická stránka je vyhovujúca. Ku každej miestnosti dostanete niekoľko alternív, aby ste si rozšírili obzor. Mnohokrát si nájdete aj bonusový návrh dizajnéra. Ide o svietidlo, ktoré by ste si zrejme nevybrali alebo by Vás neoslovili, no my zo skúsenosti vieme, ako ukáže a perkvapí. Po konečnom výbere a schválení dostanete finálnu cenovú ponuku.

Ak pre Vás navrhujeme audio, video alebo kamerový či bezpečnostný systém škála dostupných produktov nie je taká široká ako v prípade svietidiel. Preto sa väčšinou už v úvodnej konzultácii rozhodne, aké riešenie bude najvhodnješie. Následne je vypracovaná cenová ponuka a po jej schválení sa jednotlivé produkty objednávajú a plánuje sa ich inštalácia.